We are using cookies to implement functions like login, shopping cart or language selection for this website. Furthermore we use Google Analytics to create anonymized statistical reports of the usage which creates Cookies too. You will find more information in our privacy policy.
OK, I agree I do not want Google Analytics-Cookies
International Journal of Computerized Dentistry
Login:
username:

password:

Plattform:

Forgotten password?

Registration

Int J Comput Dent 20 (2017), No. 4     15. Dec. 2017
Int J Comput Dent 20 (2017), No. 4  (15.12.2017)

Page 393-407, PubMed:29292413, Language: English/Turkish


Artmış ve azalmış alt yüz yüksekliğine sahip yüzler görsel olarak nasıl algılanır?
Dindaroğlu, Furkan / Doğan, Servet / Yalçın, Aycan / Türkan, Nilay / Yüvrük, Elif
Amaç: Çalışmanın amacı, göz izleme teknolojisi kullanılarak, farklı alt yüz yüksekliğine sahip yüzlerin gözlemciler tarafından nasıl algılandığının değerlendirilmesidir.
Metot: Farklı alt yüz yüksekliğine (normodiverjan, hipodiverjan, hiperdiverjan) sahip 48 yüz fotoğrafı, 50 katılımcı (25 erkek, 25 kadın) tarafından rasgele şekilde Tobii Eye Tracker (Tobii T60, Tobii Technology AB, Sweden) cihazı kullanılarak izlenmiştir. Alt yüz yüksekliği normal olan hastalar kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Yüz üzerinde üç ayrı morfolojik alan belirlenmiştir (AOI): Gözler, burun ve alt yüz. Katılımcıların göz hareketleri Tobii Studio™ yazılımı (Versiyon 3.3.1, Tobii 11 Technology AB, Sweden) ile analiz edilmiştir. İlk fiksasyona kadar geçen zaman, ilk fiksasyona kadar yapılan fiksasyon sayısı (istemsiz-ilk dikkat), fiksasyon süresi ve fiksasyon sayısı (istemli-sürdürülen dikkat) parametreleri ölçülmüş ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır. İstatiksel değerlendirmelerde tekrarlı ölçümlerde ANOVA ve bağımsız gruplar t-testi analizleri kullanılmış ve sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) hesaplanmıştır.
Bulgular: Tüm gruplar için, gözler en sık ve en uzun süre odaklanılan bölge olmuştur. Görüntü grupları arasında alt yüz bölgesinde ilk fiksasyona kadar geçen süre için resim grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur F(2.98) = 9.61, p = 0.00, η2 = .164. Hiperdiverjan yüzlerin alt yüz bölgesinin ilk dikkati diğer gruplara göre daha hızlı çektiği görülmüştür. Alt yüz bölgesinde toplam fiksasyon süresi açısından görüntü grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur: F (2.98) = 22.98, p = 0.00, η2 = .319.
Sonuçlar: Alt yüz yüksekliğinin artması ve azalması görsel algıyı etkilemektedir. Alt yüz yüksekliğindeki değişim, yüz üzerindeki bölgelerin görsel algılanma hiyerarşisini değiştirmemektedir.

Keywords: Alt yüz yüksekliği, Görsel algı, Göz izleme